_s9a2475_jpg

Stolthed og bifald til årsfest på DTU

fredag 03 maj 13
To guldmedaljer, to nye æresdoktorer, to priser til bedste underviser. Klapsalverne bragede løs over de stolte prismodtagere og gjorde DTU’s traditionelle årsfest til en festlig begivenhed.

Det hele skete under overværelse af Hendes Majestæt Dronningen, uddannelsesministeren, ambassadører, DTU-studerende og medarbejdere.
Her er et overblik over, hvem der modtog hvilke priser og hædersbevisninger.

Årets underviser
De studerendes nomineringer var grundlag for valget af årets undervisere, og formanden for Polyteknisk Forening, Kim Louise Ettrup, uddelte to priser.

”Det kræver undervisere i verdensklasse at kunne uddanne ingeniører i verdensklasse. I aften har de to fået prisen blandt 150 nominerede for at formidle kompliceret stof på en forståelig måde,” sagde formanden blandt andet i sin motivering af priserne.

Professor Henrik Bruus, DTU Fysik, fik prisen for bedste undervisning på civilbacheloruddannelsen, blandt andet fordi han formår at gøre det uforståelige en anelse mere simpelt og spændende, og fordi hans energi og entusiasme hjælper de studerende til at gøre sit yderste.

Docent Per Goltermann, DTU Byg, fik prisen på diplomingeniøruddannelsen, især fordi han er dygtig til at lære fra sig, er engageret, har godt interaktivt undervisningsmateriale, har effekter med til at demonstrere, så man forstår armering af beton, tryk, træk og brud meget bedre og har som første prioritet, at de studerende skal forstå stoffet.

To nye æresdoktorer i 2013
Æresdoktorgraden (doctor technices, honoris causa) er universitetets højeste akademiske hædersbevisning. I år har Akademisk Råd besluttet, at prisen tildeles følgende to personer:  

Professor Paul Seymour, er udnævnt til æresdoktor for at have bidraget til matematik på højeste niveau. Det er blandt andet arbejdet med grafteori, som giver grundlaget for alt, der relaterer sig til netværk, som trafikale netværk eller sociale netværk. Derudover har Paul Seymour udviklet det teorem - graph minor theorem -  som har givet navn til Robertson-Seymor-teorien. Paul Seymours lange samarbejde med DTU sætter streg under DTU's fokus på ingeniøruddannelser med et solidt matematisk-videnskabeligt grundlag.

Professor Wieslaw Królikowski, Australian National University, er udnævnt til æresdoktor for at være en af fædrene til forståelsen af lysstrålens ustabilitet og interaktion i optiske materialer. Han har været den første til at observere flere grundlæggende såkaldte ikke-lineære effekter, såsom lysstrålefusion, -fission, -spiral og -afbøjning. Han har bidraget væsentligt til at kunne opnå optisk signalbehandling kun med lys i fremtidens computeres operativsystem.
Professor Królikowski har samarbejdet med forskere fra DTU i 18 år og har sørget for, at ikke mindre end seks ph.d.-studerende og tre masterprojekt-studerende fra DTU fik deres grader i topklasse i Australien. Det gør professor Królikowski til en stærk og dedikeret international partner for DTU.

_s9a2860.jpg
Foto:Thorkild Amdi Christensen

To professorer modtog DTU’s guldmedaljer

G.A. Hagemanns guldmedalje for ingeniørvidenskabelig forskning
Professor Jens Kehlet Nørskov, som arbejder på Stanford University, får G.A. Hagemanns guldmedalje for sine mange bidrag til ingeniørvidenskaben, fra den mest fundamentale naturvidenskabelige indsigt til praktisk anvendelige design og opfindelser. Han har bidraget med fornyet indsigt inden for kvantebeskrivelsen af materialers egenskaber på atomart og elektronisk niveau til definition af nye teoretiske metoder og principper for design af katalysatorer med anvendelser inden for kemisk produktion samt miljø- og energiområdet. Den sidste del af hans aktivitet har også medført en række patenter og virksomheds-start-ups.

Julius Thomsens guldmedalje for ingeniørvidenskabelig forskning
Professor Søren Brunak, DTU Systembiologi, får guldmedaljen for at trække på videnskabelige discipliner som biologi, kemi, fysik, computer science, bioteknologi og medicin i sin forskning. Han har med opbygningen af ”Center for Biologisk Sekvensanalyse” skabt et videnskabeligt kraftcenter i verdensklasse, som har været med til at sætte den globale standard for bioinformatisk forskning. Søren Brunak og hans center er gået forrest og har vist verden, hvad bioinformatikken kan tilbyde de biologiske og medicinske videnskaber. Hans måde at tænke og implementere moderne biovidenskab på har været stærkt medvirkende til at gøre biovidenskab til et fagligt fyrtårn på DTU og hermed understrege, at ingeniørvidenskaberne er helt centrale i al moderne naturvidenskab og teknologi.

DTU’s pris for særlig indsats for myndighedsrådgivning
Professor Bjarne Ersbøl, DTU Compute, modtager prisen på vegne af DTU’s projektgruppe bag IC4-udredningen. Gruppen blev sammensat af forskere med ekspertise i elektromekaniske systemer og reguleringsteknik, modellering af dynamiske systemer, matematisk statistik, risikoanalyse, materialer og adhæsion. I løbet af få måneder lykkedes det gruppen, med Bjarne Ersbøl som projekleder, at forene kompetencerne og analysere togets bremsesystemer på baggrund af millionvis af data fra prøvekørsler. Resultater og anbefalinger til transportministeren og DSB i juni 2012 blev en krumtap for myndighedernes beslutninger og er et godt eksempel på, hvordan DTU med et bredt sammensat eksperthold løser en kompleks opgave og leverer det nødvendige beslutningsgrundlag.

DTU’s Internationaliseringspris
Caroline P. Baron, seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet, modtager prisen for sit arbejde med specialiseringen Aquatic Food Production. Initiativet har fokus på fødevaresikkerhed, og undervisningen er blandt andet baseret på intensiv brug af e-læring og udvekslingsophold. Den udbydes som en Nordic Master i samarbejde med Norwegian University of Science and Technology, Norwegian University of Life Science, Swedish University of Agricultural Sciences og University of Iceland. 

DTU’s sikkerhedspris
Lektor Michael Rørdam Andersen fra DTU Systembiologi får DTU’s sikkerhedspris for at have udført en ekstraordinær indsats for forbedring af arbejdsmiljøet på DTU. Han får prisen for sin store indsats i forbindelse med udvikling af et internetbaseret testsystem til sikkerhedsintroduktion af studerende. Ved udvikling af testsystemet har han givet instituttet et værktøj, der gavner sikkerheden. Men systemet kan anvendes overalt på DTU, og derved medvirker det til en forøgelse af sikkerhedsforståelsen blandt studerende.

Festforedrag om DNA og bæredygtig produktion af kemikalier
CEO Bernhard Palsson fra DTU Biosustain stod for aftenens festforedrag med temaet 'Future and Fortune of Nations Written as ‘DNA Poetry’'. Her beskrev han blandt andet visionerne og arbejdet med at bruge DNA og cellefabrikker til at fremstille kemikalier på en mere bæredygtig måde end i dag. Han roste Danmark for at være et af de mest erfarne lande inden for industriel bioteknologi, samt for at have en attraktiv og veluddannet arbejdskraft på området.

_s9a2756.jpg
Foto:Thorkild Amdi Christensen

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.